Stichting Historische Druivenkwekerij Sonnenhoeck

Bestuurssamenstelling

Aad van Bergen Henegouwen (voorzitter)
Boud Arkesteijn (secretaris)
Marijke Lagerwerf (penningmeester)
Ans van Leeuwen (bestuurslid)
Jorian van Leeuwen (bestuurslid)
Jan Joop Veenman (bestuurslid)
Chris van Leeuwen (bestuurslid)

Contact adres

Poeldijkseweg 34, 2291GC Wateringen

Doelstelling
De duurzame instandhouding van de druivenkwekerij met opstallen met haar bedrijfsmatige uitvoering.

Hoofdlijnen beleidsplan
De toekomst van het rijksmonument Sonnehoeck en de doelstellingen van Stichting Historische Druivenkwekerij
Sonnehoeck en Stichting Monument Sonnehoeck worden omschreven. Tevens is de relatie van de stichtingen ten
opzichte van de voormalige eigenaar, pachter en druivenkweker G.H.A.M. van Leeuwen (Geo) aangegeven.

Lees verder in PDF document: Toelichting eigendomsverhoudingen

RSIN/Fiscaal nr. 8173.41.821        

Beloningsbeleid
Geen vrijwilligersvergoeding


Verslag uitgeoefende activiteiten

Gerealiseerde grote projecten
– restauratie van de fruitmuur in 2008
– restauratie van een voormalige muurkas in 2011
– restauratie van een schoorsteen in 2012
– restauratie van de complexkas in 2012
– restauratie van twee ketelhuisjes met ketel in 2013
– ondersteuning van twee moerbeibomen in 2014
aanleg van een beschoeiing langs het jaagpad in 2014
– herbouw van een oude fruitmuur in 2015
– herbouw van een oude muurkas tegen deze fruitmuur in 2015

Activiteiten in 2016
april-oktober     – rondleiding van bezoekers

23 juni                – verkoop eerste kistjes druiven aan handelaar Bravenboer
juli tot okt.         – elke zaterdag verkoop van druiven vanuit de voortuin
6 aug.                  – presentatie en druivenverkoop op de streekmarkt in Kwintsheul
11 en 12 aug.      – presentatie en druivenverkoop op het zomerfeest Bradelier in de Lier
10 sept.               – open Monumentendag
15 okt.                 – uitreiking jaarboek genootschap Oud Westland
17 en 26 dec.      – voorstelling van kerstfiguren in de ontvangstruimte

Te realiseren projecten in 2017
– Restauratie van de oudste druivenkas gebouwd in 1905

Fiscale verantwoording
De Balans en Staat van Baten en Lasten in 2016 staan in dit PDF document