Aan alle Vrienden van Sonnehoeck!

Bent u al Vriend van Sonnehoeck en wil u dat graag blijven? Dan bedanken wij u allereerst voor uw trouwe steun! Tevens willen wij u vragen of u zo vriendelijk wil zijn om het bij u bekende rekeningnummer aan te passen naar: Stichting Monument Sonnehoeck met rekeningnummer: NL28 RABO 0149 9723 18. En als u […]

Adopteer een druivenboom!

Stichting Monument Sonnehoeck is door de 4e generatie en tevens laatste eigenaar Geo van Leeuwen ( † 3/3/2022) opgericht met als doel om het rijksmonument en de ambachtelijke teelt van de Westlandse tafeldruif op Sonnehoeck in stand te houden op een wijze zoals dat honderd jaar geleden gewoon was. De druiventeelt is al lang niet […]