Historische Druivenkwekerij

Sonnehoeck

Wordt vriend!

Een Rijksmonument in stand houden kost veel tijd en geld. Ditzelfde geldt voor de ambachtelijke druiventeelt, zoals dat op Sonnehoeck nog op oorspronkelijke wijze in ere wordt gehouden. 

De laatste eigenaar van Sonnehoeck, Geo van Leeuwen had een missie. Voor hem stond de instandhouding van het monument op gelijke hoogte met de instandhouding van de druiventeelt. Dit heeft hij sinds het overlijden van zijn vader in 1991 samen met zijn broer Peter met grote liefde voor de druif en voor dit bijzondere complex met enorme toewijding gedaan tot hij niet meer kon. Geo van Leeuwen overleed op 3 maart 2022. Stichting Monument Sonnehoeck is door Geo van Leeuwen zelf opgericht om dit complex voor de toekomst te behouden en heeft tot doel om de missie van Geo van Leeuwen voort te zetten. Maar dit kunnen wij niet alleen en dit willen wij niet alleen! Daar is de hulp voor nodig van iedereen die zijn steentje kan en wil bijdragen, ieder vanuit zijn of haar eigen specialisme, kennis en kunde. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat wij een geweldig team vrijwilligers van meer dan 30 personen om ons heen hebben die Sonnehoeck met woord en daad ondersteunen.

Ook financiele steun is onmisbaar. De inkomsten uit de druivenverkoop en de entreegelden zijn al sinds het bestaan van de stichting ontoereikend om de kosten te dekken die gemaakt worden om Sonnehoeck in stand te houden. Geo legde dit tekort jaarlijks zelf bij. Het jaar 2022 was het laatste jaar dat Geo deze steun heeft gegeven. Wij zijn nu aangewezen op steun van de Rijksoverheid, de lokale overheid en het bedrijfsleven. Het Rijks Cultureel Erfgoed is de eerste in rij die Sonnehoeck sinds 2023 structureel voor een periode van 6 jaar financieel ondersteunt voor een percentage van de kosten om de druiventeelt in stand te houden. Het bedrijfsleven heeft in het verleden al veelvuldig aangetoond bereid te zijn om Sonnehoeck te steunen bij de restauratie van de eerste 4 kassen en diverse andere restauratieprojecten. De gemeente toont eveneens bereidheid om tot structurele steun voor Sonnehoeck te komen. Maar zover is het nog niet. Daarom is ook uw steun van harte welkom! Wie het kleine niet eert is het grote niet…  

Met onderstaand formulier kunt u zich aanmelden als vriend van Sonnehoeck. Al vanaf € 25,- per jaar kunt u ons steunen in onze missie om Sonnehoeck voor de toekomst te behouden. Als dank voor uw steun bieden wij u tijdens de oogstperiode een pondkasje druiven aan.

Aanmeldformulier Vriend van Sonnehoeck.