Historische Druivenkwekerij

Sonnehoeck

Kassen

De kwekerij is een levend museum waar nog grotendeels op dezelfde manier wordt gewerkt als honderd jaar geleden. Zo worden de druiven gebonden met biezen, een natuurproduct. De kas is ooit ontstaan, omdat glas bescherming bood aan de bomen. Op Sonnehoeck is de ontwikkeling van de kassen, ofwel teelt onder glas zichtbaar, evenals de daarbij behorende originele klimaat- en waterinstallaties.

Onze kassen

Op Sonnehoeck staan verschillende soorten kassen. De oudste kas, een kniekas, dateert uit 1905. Deze kas was destijds een huwelijksgeschenk aan de zoon van Gerrit van Leeuwen. (Gerrit was de eerste generatie van de familie Van Leeuwen op Sonnehoeck.) Die kas kostte destijds 600 gulden. De kniekas is 8,5 meter breed en 40 meter lang.

De vroegere muurkassen zijn rond 1950 verplaatst en aan elkaar gelast. Sindsdien staan ze nu nog als vrijstaande kassen op het bedrijf. In 2015 is tegen de korte fruitmuur een muurkas uit 1890 gebouwd. Een bijzonder kastype is de dubbele houten druivenkas, complexkas genoemd.

Klimaat en water (ketelhuisjes en watertoren)

De druiventeelt in de kassen vraagt om een optimaal klimaat en en de juiste watervoorziening. Op Sonnehoeck staan twee rijks- monumentale ketelhuisjes met hun kenmerkende ronde stenen schoorstenen en verwarmingsketels. Deze zorgden in het verleden voor voldoende warmte in de kassen. Tot 1965 werden de ketels van het type Robin Hood opgestookt met steenkolen. Door de komst van zware olie zijn deze ketels buiten gebruik gesteld, maar wel behouden voor de historie.

Het waterreservoir of watertoren uit 1920 zorgde voor voldoende waterdruk bij het watergeven in de kassen.
Dit reservoir werd eerst met een handpomp volgepompt en later nam een motorpomp dit werk over.
De watertoren is niet meer in gebruik en wordt door Sonnehoeck behouden als rijksmonument.