Restauratie Westlander de Uithof

Volg hier de restauratie van Westlander “de Uithof”

Sonnehoeck De Uithof… op weg naar oude glorie

Bent u ook trots op het Westland en haar historie? Doe dan mee en ondersteun de restauratie van de Westlander De Uithof.

Historische Druivenkwekerij Sonnehoeck is vanwege zijn historische waarde een rijksmonument. Op deze kwekerij is vrijwel de gehele geschiedenis van de Westlandse druiventeelt vertegenwoordigd. Het is een levend en bloeiend productiebedrijf. De tijd op Sonnehoeck lijkt al ruim honderd jaar stil te staan. De kwekerij bestaat uit acht druivenkassen, een watertoren, twee ketelhuisjes met schoorstenen, twee fruitmuren en een boomgaard. Samen met de oude tuinderswoning, met ingebouwde schuur uit 1729, is het bedrijf uniek in het Westland en van grote historische waarde. Stichting Historische Druivenkwekerij Sonnehoeck zet zich in voor het behoud van deze bijzondere teelt, waar ooit het Westland als glastuinbouwgebied groot mee is geworden.

Nieuw project: restauratie Westlander

De heer Q. van der Meer heeft zijn oude schuit “De Uithof”, type Westlander (1929), geschonken aan Sonnehoeck.

Wat is een Westlandse schuit?

Een “Westlander” een schuit die tot de jaren ’50 werd gebruikt als hét vervoersmiddel door telers zodat zij hun groenten en fruit naar de veiling konden brengen. Het was een essentieel vervoersmiddel en van grote waarde voor de economie in het Westland. De heer van der Meer heeft de schuit geschonken, omdat Sonnehoeck de enige plek is in het Westland waar het historische beeld van de druiventeelt voelbaar en zichtbaar is. De Westlander maakt dit beeld compleet.

Doel van het restauratie project

Doel is om de historische schuit “De Uithof” in zijn oude staat te herstellen en toe te voegen aan het rijksmonument Sonnehoeck. Op deze manier wordt de geschiedenis voor bezoekers visueel compleet. Hiermee vervullen we een grote wens van Geo van Leeuwen.

 

 

 

De Uithof op weg naar het straalbedrijf

 

 

 

 

Schoon gestraald op weg naar de loods Verkade Klimaat aan de Hollewatering in Kwintsheul

 

Het restauratie project is gestart

Met toezeggingen van sponsoren en begunstigers heeft het bestuur de knoop tot restauratie doorgehakt. De Heulse scheepsrestaurateur Pim Barendse gaat De Uithof onder handen nemen.

De totale kosten van de renovatie zijn begroot op € 27.500,-. Met medewerking van onderstaande fondsen en sponsoren is er per 15 maart 2022 een bedrag van € 13.675,- binnen. Op 15 oktober is dit bedrag gestegen naar €16.311,-. Dank daarvoor!

Update april 2022Klinken van nagels

In april heeft Pim Barendse de eerste stappen gezet om de Uithof weer terug te brengen naar zijn oude glorie. Er zijn inmiddels vele stappen gemaakt.

De klinknagels zijn aangebracht. Het klinken van de nagels van de huidplaten was goed te doen, omdat men er van 2 kanten goed bij kunt komen. Het nagelen in het vooronder en aan de achterzijde, waar de motor moet komen, vereist heel wat acrobatische krachttoeren. Met behulp van enkele vrijwilligers op zaterdagen, heeft Pim dit zware en intensieve werk kunnen klaren.

Update oktober 2022

Pim is klaar met al zijn laswerkzaamheden. De Uithof is gereed om in de verf gezet te worden. De schuit gaat op transport naar het straalbedrijf waar het ijzer een behandeling krijgt zodat de verf beter hecht aan het staal. Dit scheelt onderhoud in de toekomst.

Helpt u mee om De Uithof te restaureren?

Vindt u dat de historie van de druiventeelt in het Westland via Sonnehoeck behouden moet blijven? Dat een Westlander een toevoeging is voor een nog completer beeld van de druiventeelt? Ondersteun ons dan als vriend/sponsor van dit project. U kunt zelf uw bijdrage kiezen. Wij zijn blij met elke bijdrage. We komen ook graag langs voor een gesprek.Rekeningnummer NL51 RABO 01049400 42 onder vermelding ‘De Uithof’’.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jos van der Knaap, M 06 25 0900 26 E jos@sonnehoeck.nl

Westlander De Uithof

Bovenstaande foto is in 2014 gemaakt. De Uithof ligt hier afgemeerd bij de watertoren van Sonnehoeck.