Stichting Historische Druivenkwekerij Sonnehoeck

Bestuurssamenstelling

Jos van der Knaap (voorzitter)
Aad  van Kester (secretaris)
Marijke Lagerwerf (penningmeester)
Ans van Leeuwen (bestuurslid)
Chris van Leeuwen (bestuurslid)
Jan Joop Veenman (bestuurslid)


Contact adres
Poeldijkseweg 34, 2291GC Wateringen

Doelstelling
De duurzame instandhouding van de druivenkwekerij met opstallen met haar bedrijfsmatige uitvoering.

Hoofdlijnen beleidsplan
De toekomst van het rijksmonument Sonnehoeck en de doelstellingen van Stichting Historische Druivenkwekerij
Sonnehoeck en Stichting Monument Sonnehoeck worden omschreven. Tevens is de relatie van de stichtingen
ten opzichte van voormalige eigenaar, pachter en druivenkweker G.H.A.M. (Geo) van Leeuwen aangegeven.

Lees verder in PDF document Toelichting eigendomsverhoudingen

 

 

RSIN/Fiscaal nr. 8173.41.821  

Beloningsbeleid
Geen vrijwilligersvergoeding

Verslag uitgeoefende activiteiten
Gerealiseerde grote projecten
 restauratie van de fruitmuur in 2008
– restauratie van een voormalige muurkas in 2011
– restauratie van een schoorsteen in 2012
– restauratie van de complexkas in 2012
– restauratie van twee ketelhuisjes met ketel in 2013
– ondersteuning van twee moerbeibomen in 2014
– aanleg van een beschoeiing langs het jaagpad in 2014
– herbouw van een oude fruitmuur in 2015
– herbouw van een oude muurkas tegen deze fruitmuur in 2015
– restauratie van de oudste druivenkas in 2017

Activiteiten in 2017
april-oktober      – rondleiden van bezoekers
18 maart               – 400 wandelaars van de wandeltocht Eva Damaya lopen door Sonnehoeck
19 april                  – overhandigen cheque van € 10.000.- van Fonds Westland voor restauratie druivenkas
20 mei                   – kijkdag voor de nieuwe bewoners van de huizen naast Sonnehoeck
27 juni                   – 1e kistje druiven voor de burgemeester van Den Haag Pauline Krikke

juli tot okt.           – elke zaterdag verkoop van druiven vanuit de voortuin
11 en 12 aug.        – presentatie en druivenverkoop op het zomerfeest Bradelier in de Lier
9 sept.                   – open Monumentendag
28 okt.   
                – kraam op de Historische Informatiemarkt in Wateringen

2 nov.                    – kraam op de Bus-Idee dag in Hazerswoude 

Fiscale verantwoording
De Balans en Staat van Baten en Lasten in 2017 staan in dit PDF document