Stichting Monument Sonnehoeck

Claudia Koehler (voorzitter)
Lucas de Groot (secretaris)
Hans van den Broek (penningmeester)
Jorian van Leeuwen (bestuurslid)


Contact adres

Poeldijkseweg 34, 2291GC Wateringen

Doelstelling
De duurzame instandhouding van de druivenkwekerij met opstallen met haar bedrijfsmatige uitvoering.

Hoofdlijnen beleidsplan
De toekomst van het rijksmonument Sonnehoeck en de doelstellingen van Stichting Historische Druivenkwekerij
Sonnehoeck en Stichting Monument Sonnehoeck worden omschreven. Tevens is de relatie van de stichtingen
ten opzichte van voormalige eigenaar, pachter en druivenkweker G.H.A.M. (Geo) van Leeuwen aangegeven.

Lees verder in PDF document Toelichting eigendomsverhoudingen

 

 

RSIN/Fiscaal nr. 8173.41.821        

Beloningsbeleid
Geen vrijwilligersvergoeding

Verslag uitgeoefende activiteiten
Gerealiseerde grote projecten
 restauratie van de fruitmuur in 2008

– restauratie van een voormalige muurkas in 2011
– restauratie van een schoorsteen in 2012
– restauratie van de complexkas in 2012
– restauratie van twee ketelhuisjes met ketel in 2013
– ondersteuning van twee moerbeibomen in 2014
– aanleg van een beschoeiing langs het jaagpad in 2014
– herbouw van een oude fruitmuur in 2015
– herbouw van een oude muurkas tegen deze fruitmuur in 2015
– restauratie van de oudste druivenkas in 2017


Activiteiten in 2020

April-oktober             – rondleiden van bezoekers

Juli tot oktober          – elke zaterdag druivenverkoop vanuit de voortuin

11 September              – Open Monumentendag

Fiscale verantwoording

De Balans en Staat van Baten en Lasten in 2020 staan in dit PDF document