Vrienden van Sonnehoeck

Op deze pagina ziet u hoe u Sonnehoeck kunt steunen

  • door de sponsoractie Restauratie Westlander De Uithof te steunen met een gift
  • door vriend te worden van Sonnehoeck

Sonnehoeck De Uithof……op weg naar oude glorie

Bent u ook trots op het Westland en haar historie? Doe dan mee en ondersteun de restauratie van de Westlander De Uithof.

 Historische Druivenkwekerij Sonnehoeck is vanwege zijn historische waarde een rijksmonument. Op deze kwekerij is vrijwel de gehele geschiedenis van de Westlandse druiventeelt vertegenwoordigd. Het is een levend en bloeiend productiebedrijf. De tijd op Sonnehoeck lijkt al ruim honderd jaar stil te staan. De kwekerij bestaat uit acht druivenkassen, een watertoren, twee ketelhuisjes met schoorstenen, twee fruitmuren en een boomgaard. Samen met de oude tuinderswoning, met ingebouwde schuur uit 1729, is het bedrijf uniek in het Westland en van grote historische waarde. Stichting Historische Druivenkwekerij Sonnehoeck zet zich in voor het behoud van deze bijzondere teelt, waar ooit het Westland als glastuinbouwgebied groot mee is geworden.

Nieuw project: restauratie Westlander

De heer Q. van der Meer heeft zijn oude schuit “De Uithof”, type Westlander (1929),geschonken aan Sonnehoeck.

Zoals iedere Westlander weet, is een Westlander een schuit die tot de jaren ’50 werd gebruikt als hét vervoersmiddel door telers zodat zij hun groenten en fruit naar de veiling konden brengen. Het was een essentieel vervoersmiddel en van grote waarde voor de economie in het Westland. De heer van der Meer heeft de schuit geschonken, omdat Sonnehoeck de enige plek is in het Westland waar het historische beeld van de druiventeelt voelbaar en zichtbaar is. De Westlander maakt dit beeld compleet.

Doel van het project

Doel is om de historische schuit “De Uithof” in zijn oude staat te herstellen en toe te voegen aan het rijksmonument Sonnehoeck. Op deze manier wordt de geschiedenis voor bezoekers visueel compleet. Hiermee vervullen we een grote wens van Geo van Leeuwen.

 

Uithof op weg naar het straalbedrijf

 

 

 

Schoon gestraald op weg naar de loods Verkade Klimaat aan de Hollewatering in Kwintsheul

 

 

 

Het restauratie project is gestart.

Met toezeggingen van sponsoren en begunstigers heeft het bestuur de knoop tot restauratie doorgehakt. De Heulse scheepsrestaurateur Pim Barendse gaat De Uithof onder handen nemen.

De totale kosten van de renovatie zijn begroot op € 27.500,-. Met medewerking van onderstaande fondsen en sponsoren is er per 15 maart 2022 een bedrag van € 13.675,- binnen

Sponsoren en begunstigers  Bedrag

 

Fonds 1818   €     4.000,-
Loswal De Bonnen   €         500,-
Arie Kuiperfonds   €     2.000,-
NISS (Stichting Ondersteuningsfonds Nationaal Instituut voor

De Scheepvaart en Scheepsbouw

  €     1.000,-
Maritieme fondsen   €     1.000,-
Kringloop De Recycling te ’s-Gravenzande   €        500,-
Duijnisveld Kasconstructies   €     2.175,- materialen
Giften particulieren   €     2.500,-
Totaal per 15 maart   €   13.675,-

Helpt u mee om De Uithof te restaureren?

Vindt u dat de historie van de druiventeelt in het Westland via Sonnehoeck behouden moet blijven? Dat een Westlander een toevoeging is voor een nog completer beeld van de druiventeelt? Ondersteun ons dan als vriend/sponsor van dit project. U kunt zelf uw bijdrage kiezen. Wij zijn blij met elke bijdrage. We komen ook graag langs voor een gesprek.

Rekeningnummer NL51 RABO 01049400 42 onder vermelding ‘De Uithof’’.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jos van der Knaap, M 06 25 0900 26 E jos@sonnehoeck.nl

 

_______________________________________________________________________________________

Vrienden van Sonnehoeck

Om het onderhoud en de restauratie van Sonnehoeck mogelijk te maken, is de steun van al degenen die deze unieke kwekerij een warm hart toedragen onontbeerlijk.
Ook de financiële steun van particulieren en bedrijven is meer dan welkom.

Sonnehoeck is in het bezit van een ANBI verklaring zodat giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

Als vriend van Sonnehoeck wordt je door middel van een nieuwsbrief op de hoogte gehouden.
Voor maatwerk en donaties in natura kunt u contact opnemen via e-mail info@sonnehoeck.nl

Als u het formulier hieronder invult, maakt u het mede mogelijk dat Sonnehoeck blijft zoals het was en u altijd terug kunt keren naar “het tuinpad van uw vader”